You are currently viewing Диана Светославова

Диана Светославова

Диана е възпитаник на СУ „Св. Климент Охридски“. Завършила е Начална и предучилищна педагогика с профил „Учител по немски език“. Има опит в преподаването на немски език на различни възрастови групи.