В „Германи“ през април

Месечен календар на дейностите в Частна детска градина "Германи". Предстоящи дейности и събития през м. април 08-12 януари „Деца играят за деца“ - представление на децата от градинските групи за…

Continue ReadingВ „Германи“ през април

В „Германи“ през март

Месечен календар на дейностите в Частна детска градина "Германи". Предстоящи дейности и събития през м. март 1 март Баба Марта - традиционно отбелязване на празника с дейности и творчески задачи…

Continue ReadingВ „Германи“ през март