ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

  • Post author:
  • Post category:news

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към…

Continue ReadingВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ НА ОТКРИТО

  • Post author:
  • Post category:news

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ В ПЕРИОДА 11.09.23 г. - 14.09.23 г. ОТ 17:00Ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ТРАДИЦИОННИТЕ ЗА НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ НА ОТКРИТО (НА ПЛОЩАДКАТА ПРЕД…

Continue ReadingРОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ НА ОТКРИТО

Да бъдеш учител не е професия, а призвание!

  • Post author:
  • Post category:news

Да бъдеш учител не е професия, а призвание. Да съхраниш детското в себе си е предизвикателство, но и голяма ценност. Ето това са учителите в ЧДГ „Германи“ - професионалисти в…

Continue ReadingДа бъдеш учител не е професия, а призвание!