0887 094 820 | 0884 735 954

Детска ясла

Частна немска детска градина „Германи“ е едно ново и уникално преживяване за малки и големи!

Приемът в яслената група „МИНИ МАУС“ на частна немска детска градина „ГЕРМАНИ” започва от възраст над 1 година.

 

Необходимо условие за прием е детето е да е проходило стабилно и да може да се придвижва уверено самостоятелно.

 

Децата в яслената група се обучават и възпитават от медицинска сестра и възпитателка, които с обич се грижат за тях, съобразявайки се с индивидуалните им и психологически и физически особености.

Нашата цел е да допълним  ролята на родителите, като създадем спокойна и уютна среда за децата и ги накараме да се чувстват сигурни и да се забавляват, когато са при нас.

Работим по одобрената от МОН програма „Приказни пътечки ” на изд. Булвест 2000.

 

Материална база:

 • Просторна и светла занималня
 • Отделна спалня за яслената група
 • 3 дка двор и 2 площадки за игра
 • алея за спорт
 • здравно обслужване, медицински кабинет с изолатор
 • консултации с психолог
 • собствен басейн с топла вода
 • Видеонаблюдение
 • Ежеседмични занимания по танци

Целите на обучението при нас са:

 • Изграждане и развиване на умения у детето да се обслужва самостоятелно;
 • Усъвършенстване на езиковите му умения чрез разучаване на песнички, стихчета и приказки;
 • Развиване на естетическите възприятия чрез занимания по музика и рисуване;
 • Физическо развитие ( гимнастика);
 • Усвояване на основни понятия на ежедневието и външния свят, като времето, сезоните, смяната на деня и нощта, ориентиране в пространството.

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ДЕЦАТА ОТ ЯСЛЕНА ГРУПА „МИНИ МАУС ”

 

08:00 – 09:00 –Прием на децата и сутрешна гимнастика;
09:00 – 09:30 – Закуска;
09:30 – 10:30 – Задължителни педагогически ситуации по програма; Плуване;
10:30 – 10:45 – Витаминозна втора закуска;
10:45 – 11:45 – Допълнителни дейности по интереси; разходки, игри на открито или в стаята, според времето и сезона;
11:45 – 12:00 – Тоалет;
12:00 – 12:30 – Обяд;
12:30 – 15:30 – Подготовка за сън и следобеден сън;
15:30 – 16:15 – Закуска;
16.15 – 17.00 – Занимания по интереси;
17:00 – 17:30 – Планирани ситуации, игри , дейности по избор , разходки;
17:30 – 19:00 – Изпращане на децата /игра на двора, свободни занимания по избор в занималнята;