Детска ясла

Частна немска детска градина „Германи“ е едно ново и уникално преживяване за малки и големи!

Приемът в яслената група „МИНИ МАУС“ на частна немска детска градина „ГЕРМАНИ” започва от възраст над 1,6 години.

 

Необходимо условие за прием на детето е да бъде проходило стабилно и да може да се придвижва уверено самостоятелно.

 

Децата в яслената група се обучават и възпитават от педагог и детегледачи, които с обич се грижат за тях, съобразявайки се както с индивидуалните, така и с психологическите и физическите им потребности.

Нашата цел е да допълним  ролята на родителите, като създадем спокойна и уютна среда за децата и ги накараме да се чувстват сигурни, за да могат да се забавляват и развиват, когато са при нас.

Работим спрямо Стандарти за развитие и учене в ранното детство,  разработени от водещи специалисти по детско развитие в България.

 

Материална база:

 • Просторна и светла занималня
 • Салон
 • Отделна спалня за яслената група
 • 2 площадки за игра
 • Алея за спорт
 • Здравно обслужване, медицински кабинет с изолатор
 • Собствен басейн с топла вода
 • Видеонаблюдение

 

Целите на обучението при нас са:

 • Изграждане и развиване на умения у детето да се обслужва самостоятелно;
 • Усъвършенстване на езиковите му умения чрез разучаване на песнички, стихчета и приказки;
 • Развиване на социално-емоционалните умения;
 • Занимания за усъвършенстване на общата и фина моторика;
 • Усвояване на основни понятия от ежедневието и външния свят, развиване на познавателните умения.

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ДЕЦАТА ОТ ЯСЛЕНА ГРУПА „МИНИ МАУС ”

 

08:00 – 09:00 – Прием на децата и сутрешна гимнастика;
09:00 – 09:30 – Закуска;

09:30 – 10:00 – Тоалет;
10:00 – 10:30 – Задължителни педагогически ситуации по програма; Плуване;

10:30 – 10:45 – Плодова закуска;
10:45 – 12:00 – Допълнителни дейности по интереси; разходки, игри на открито или в стаята, според времето и сезона;
12:00 – 12:30 – Обяд;
12:30 – 15:30 – Подготовка за сън и следобеден сън;
15:30 – 16:15 – Закуска;
16.15 – 17.00 – Занимания по интереси;
17:00 – 17:30 – Планирани ситуации, игри, дейности по избор, разходки;
17:30 – 19:00 – Изпращане на децата /игра на двора, свободни занимания по избор в занималнята.