Месечен календар на дейностите в
Частна детска градина "Германи".

Предстоящи дейности и събития през м. март

08-12

януари

„Деца играят за деца“ – представление на децата от градинските групи за децата от яслените групи

01

март

„Баба Марта бързала, мартенички вързала“ – отбелязване на празника с детски куклен театър „Малката Баба Марта“ и тематични занимания

05-08

март

Картичка за мама“творчески дейности по изработване на подарък за МАМА

11-15

март

„Малки рибки“ – открити уроци по плуване


13.03 – урок по плуване с присъствие на родители за децата от Втора група

14.03 – урок по плуване с присъствие на родители за децата от Първа група

12

декември

„Дядо Коледа и Снежко снежният човек“ – театрално представление в детската градина с участие на всички деца

19

декември

„Весела Коледа“ – празничен концерт на децата от всички градински групи с присъствие на родители, посрещане на Дядо Коледа

19

декември

„Весела Коледа“ – празничен концерт на децата от всички градински групи с присъствие на родители, посрещане на Дядо Коледа

19

декември

„Дядо Коледа при нас сега е…“ – Дядо Коледа и Снежанка пристигат с коледна история и пълен чувал подаръци при децата от яслените групи

18-22

март

„С обич към пчелите“ – месечен проект; творчески и образователни задачи, експерименти с авторката на проекта – Веселина Костова

26-29

март

„Следотърсачи“ – посещение, образователна разходка и забавни игри в търсене на следи на животни в Национален природонаучен музей