Месечен календар на дейностите в
Частна детска градина "Германи".

Предстоящи дейности и събития през м. септември

12

септември

„Музикална терапия“ – силата и позитивното влияние на музиката върху детското развитие. Участие на децата от всички градински групи в Детска музикална работилница.

15

септември

„Добре дошли отново деца!“ – откриване на новата учебна година. Празник за всички деца с организирано шоу със съпунени мехури, игри за най-малките, спускания с въжен тролей.

18-29

септември

„Детето и природата“ – развиване на идеята за възраждане на връзката човек – природа. Възможност за развитие на децата чрез досег с природата и учене от собствения опит.

20

септември

„Зелени уроци“ – образователно посещение на Кондабайда – резиденция за деца и животни. Преживяване с животни, растения, естествени материали, занаяти и изкуства с участие на децата от всички градински групи.

25-29

септември

„На разходка сред природата“ – образователна разходка сред природата. Наблюдение на изменението на средата с настъпването на есента с участие на децата от всички градински групи.