You are currently viewing РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ НА ОТКРИТО

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ НА ОТКРИТО

  • Post category:news

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ В ПЕРИОДА 11.09.23 г. – 14.09.23 г. ОТ 17:00Ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ТРАДИЦИОННИТЕ ЗА НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ НА ОТКРИТО (НА ПЛОЩАДКАТА ПРЕД ПЛУВНИЯ БАСЕЙН) ЗА ЯСЛЕНИТЕ И ГРАДИНСКИТЕ ГРУПИ НА ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА „ГЕРМАНИ“  СЪС СЛЕДНИТЕ ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ И ДНЕВЕН РЕД:

1. ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ:

  • ЯСЛЕНИ ГРУПИ – 11.09.2023
  • ПЪРВА ГРАДИНСКА ГРУПА – 13.09.2023
  • ВТОРА ГРАДИНСКА ГРУПА – 12.09.2023
  • ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ГРАДИНСКА ГРУПА – 14.09.2023

2. ДНЕВЕН РЕД НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ

  • ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА „ГЕРМАНИ“
  •  ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ.
  • ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРОГРАМИТЕ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ ДЕЦАТА В ОТДЕЛНИТЕ ГРУПИ.
  • РАЗНИ