You are currently viewing Ден на четенето

Ден на четенето

  • Post category:news

Почетна грамота за нашите малки читатели зарадва днес всички нас в Частна детска градина „Германи“.

Погледът към книгата е наше ежедневние и наша мисия.