You are currently viewing Ежедневните малки успехи или големите крачки на успеха

Ежедневните малки успехи или големите крачки на успеха

  • Post category:news

Ежедневно децата от яслена група в ЧДГ „Германи“ продължават да ни радват със своите малки успехи в процесите на адаптация и социализация. Дните на малчуганите започват с музика, гимнастика за събуждане, след което децата продължават със своите занимания за речево и когнитивно познавателно развитие. Игрите за концентрация и за развитие на сензомоториката, заниманията по плуване и времето на открито спомагат за тяхното физическо и психическо здраве.

Верен помощник в тези наши задачи са приятелите ни от Infinity toy box, които са първата в България дигитална платформа за абонаментен наем на детски играчки, спортни уреди, книги и игри, предлагащи разнообразие от продукти, които насърчават креативността и развитието на децата. Мисията им е да предоставят достъп до качествени играчки, максимално да минимализират замърсяването и разхищението на детските играчки на микро ниво.

Повече снимки от събитието може да намерите в нашата галерия.