Ако за Вас преподаването е не просто работа, а призвание.
Ако имате нужда от свобода да творите, но можете да работите в екип и по зададени стандарти.
Ако сте креативен/а, мотивиран/а, организиран/а и сте готов/а да се учите и развивате.
Ако разбирате, че индивидуалният подход към всяко дете е отправна точка за успех в процесите на обучение и възпитание.
Ако комуникацията на немски език, не е проблем за Вас.
То Вашето място е при нас!
Изпратете ни CV и мотивационно писмо на office@germani.bg и ние ще се свържем с Вас.