You are currently viewing Посещение в център Кинди Ру

Посещение в център Кинди Ру

  • Post category:news

Тази седмица за най-малките възпитаници на Частна детска градина и ясла „Германи“ беше организирано посещение и взаимна работа в център Кинди Ру.

Кинди Ру е научно обоснована сензорно-моторна перцептуална програма и представлява система от занимания и игри, които стимулират интелектуалното, емоционалното, социалното и физическото развитие на децата.

Програмата, реализирана с децата на ЧДГ „Германи“, е съобразена с възрастовите потребности и възможности на децата от клас “Коаlа“, “Wallaby“ и “Kangaroo“ (1г. 6 м. – 3 г.) – ходят стабилно и са с добър баланс; започнали са етапa на катерене и скачане с два събрани крака; подобряват се двигателните умения; речта се развива и т.н…

Проведе се работа с музика, ритъм и танц като децата следваха две команди последователно (да донесат топката и да я хвърлят в цел). Изпълняваха упражнения за развитието на фините двигателни мускули на ръцете.

Всички деца играеха с удоволствие като справянето с всяка нова задача им даваше положително усещане за себе си, своите способности и това, което могат да постигнат в бъдеще.

А успешните деца са щастливи деца.

Повече снимки от събитието може да намерите в нашата галерия.