Месечен календар на дейностите в
Частна детска градина "Германи".

Предстоящи дейности и събития през м. март

1

март

Баба Марта – традиционно отбелязване на празника с дейности и творчески задачи по темата

2

март

3 март – традиционно отбелязване на националния празник с изпълнение на химна и вдигане на трибагреника

7

март

„Музейко, откривател“ – посещение на децата от Втора, Трета и Четвърта група в детски интерактивен музей за науки ,, Музейко “. Обогатяване на знанията по проектната тема ,, Космос “ с включени научни мисии сред изложбите в музея и приказка за Космоса.

8

март

Ден на мама – отбелязване на празника с дейности и творчески задачи по темата

13-17

март

„Седмица на детската книга“ – взаимна работа и посещения в Столична библиотека

14

март

Посещение и участие на децата от Трета и Четвърта група в „Часът на приказката“ в Детски отдел на Столична библиотека

15

март

Посещение и участие на децата от Втора група в „Часът на приказката“ в Детски отдел на Столична библиотека

16

март

Посещение и участие на децата от Първа група в „Часът на приказката“ в Детски отдел на Столична библиотека

20

март

Спортът, стимулиращ правилното развитие на децата от най-ранна детска възраст, според австралийската система за ранно детско развитие на ума и тялото КиндиРу – посещение в специализиран център и работа на специалист с децата от Първа яслена група.

21

март

Спортът, стимулиращ правилното развитие на децата от най-ранна детска възраст, според австралийската система за ранно детско развитие на ума и тялото КиндиРу – посещение в специализиран център и работа на специалист с децата от Втора яслена група.

22

март

„Малкият принц“ – театър деца играят за деца. Децата от Трета и Четвърта група ще представят пред останалите групи своята театрализирана постановка.

23

март

„Малкият принц“ – празничен театър, завършек на проектната тема „Космос“, представление за родителите на децата от Трета и Четвърта група.