Колко важно за едно дете е да се движи, спортува и играе?


Дата: 08/02/2024

Целенасочената двигателна активност в детската градина насърчава цялостното развитие на децата. Във възрастта между 2 и 6 години, децата научават различни игри. В този период те започват все повече да общуват с връстниците си и игрите между тях са често свързани с тичане, скачане, игра с топка. Те научават да познават и усещат тялото си и неговите възможности. Тези игри са един нов аспект и предизвикателство пред децата. Все още не владеят тялото си достатъчно добре, но постепенно придобиват все по-добър контрол и успяват да усъвършенстват научените движения, основно чрез повторения и упражняване.

Германи - Движение и спорт

Децата рядко успяват да изпълнят по-сложни движения и не могат да изпълнят напълно например инструкциите на учителя по танци, но постепенно с времето, упражненията, съветите и наблюдението на останалите, те се усъвършенстват. Сложните взаимоотношения между възприятията, познанието и движенията представляват един сложен за разрешаване пъзел. Нивото на детето, неговата компетентност и умения представляват точно това взаимодействие между всички развиващи се системи (когнитивни, възприятие, емоционално и социално развитие).

За целта от възрастните трябва да се създадат благоприятни условия. Това е не само специално отделено време за движения, предимно игри, но също и съоръжения на открито и закрито. В допълнение, детските дрехи и обувки трябва да са удобни и изработени от естествени материали. Това ще гарантира, че детето ще е здраво и ще има възможност да се движи активно във всяка ситуация.

Германи - Движение и спорт
Германи - Движение и спорт

До 6-годишна възраст тялото нараства всеки ден. Да бъдеш физически активен подобрява цялостното здраве и създава здравословни навици за живота. Такива активности могат да включват игри, които развиват координацията, баланса и моториката на децата.

Освен това, има различни ползи от физическата активност на децата:


  • Емоционално стабилност

Придава усещане за постижение, увереност, релаксация и развива цялостното самочувствие на децата.


  • Социални умения

Здравото и активно дете автоматично е уверено и има самочувствие. Научават важността на работата в екип, да се срещнат с нови хора и да развият нови приятелства.


  • Психично здраве

Подобрява общите нива на концентрация. Децата могат да се справят по-добре с чувствата си.

Германи - Движение и спорт
Германи - Движение и спорт
  • Физическо здраве

Подобрява мускулната сила, общата гъвкавост на тялото и поддържа здравословно телесно тегло.


  • Добър сън

Децата, които участват във физическа активност, заспиват по-бързо от другите деца и могат да спят добре.


  • Продуктивност

Активните деца са по-добре организирани и по-мотивирани от неактивните.

  • Развитие на мозъка

Упражняване или физическа активност може да спомогне за установяване на връзка между различните отдели на мозъка, повишава моторните им умения и развитието на мозъка.


  • Добро телодържание

Подобрява позата и стойката на децата.


  • Добро здраве

Редовните упражнения засилват имунната система, която помага в борбата срещу общите симптоми на грип и други инфекции.

Германи - Движение и спорт