Обучение и занимания на открито

Дата: 04/07/2023

Обучение на открито, което по своята същност включва игра навън, проекти на открито и сред природата, екологично образование, спорт и приключенски дейности сред природата, образование за устойчиво развитие… и още, е стимулиращо и ефективно в образователен аспект.

Посещение в зоокът "Алис"
Разходка в парк "Камбаните"

Директният опит на открито е много по-мотивиращ, има по-голямо въздействие и е реален. Преживяванията лесно стават стимулиращ източник на въздействие, личностно израстване и напредък в ученето.

В среда на открито децата учат посредством това, което правят и от онова, което сами откриват. Те опознават природата, себе си и другите около тях, като в същото време развиват редица умения свързани с откритите пространства.

Разходка в парк "Камбаните"
Малките художници на "Германи"

Активното учене лесно развива уменията за изследване, експериментиране, даване и получаване на обратна връзка, размисъл, критично мислене и кооперативно учене, а тези умения са задължителни за съвременната бързоразвиваща се действителност.

Разбиращи смисъла на „Учене на открито“ Частна детска градина и ясла „Германи“ залага за своите възпитаници в своята задължителна учебна програма и лятна програма различни образователни разходки, наблюдения на средата, културни активности и спортни дейности сред природата и в града.


Повече от заниманията ни на открито, ще намерите тук.

Театър Камишибай в "Германи"