Как да стимулираме правилно детското развитие в ранна възраст?

Източник: Германи,
Дата: 28/02/2023

Периода от раждането до третата година е основополагащ за развитието на всяко дете. След раждането, всички родители се концентрират върху грижите за физическото развитие: растеж на тегло и ръст, хранене и хигиена, сън. Скоро идват и въпросите за това какво да очакваме в развитието на бебето и в другите области и как е най-добре да подходим за да стимулираме хармонично неговото развитие. Това което всъщност има значение за оценката на детското развитие е какви умения има детето. Германи - Детско развитие в ранна възраст
Германи - Детско развитие в ранна възраст

Eдна от областите, които се развиват най-бурно през първата година от живота е овладяването и развитието на двигателните умения. Умението на детето да се придвижва самостоятелно отключва възможността за опознаване на околната среда и овладяването на нови знания. Докато се движи, хваща, дърпа, бута, пуска, то научава не само наименованието на предметите, но и техните качества. По този начин двигателните умения водят детето към овладяване на разбирането за същността на предметите и тяхното предназначение. Ако искате детето да се научи да се храни самостоятелно, т.е. да знае как да държи лъжичка и как да я използва е необходимо преди това то да е развило уменията за: контрол на тялото, баланс на тялото, умения за сядане, умения за координация око-ръка, умения за хващане, умения за пресипване, умения за хранене (затваряне на устата и движения на челюстите, бузите, езика, устните, меко небце и т.н.).

През втората година от детското развитие основните акценти са овладяването на движенията, развитие на уменията за хранене, наблюдение и внимание, фината моторика, имитацията и активния растеж на пасивния и активния речник на детето. Продължава овладяването на уменията за самостоятелно ходене. Детето става все по-уверено при ходене и качване/слизане от твърди повърхности. Прекаленото обгрижване, непрекъснатия контрол или държане/придържане на детето ще забави този процес. Започва овладяването на поставяне на предмети или играчки един в друг, един над друг. Любими игри в тази възраст са: слагане и изваждане на елементи в кутия, редене на кули, пресипване, преливане, хващане и хвърляне на балон или топка. Децата проявяват интерес към приборите за хранене, опити за самостоятелно хранене с лъжичка, които постепенно (с развитието на координацията око-ръка и фината моторика като цяло) стават все по-успешни. В езиково–говорното развитие бързо се натрупва пасивен речник. Това са думи, които детето разбира, но все още не произнася. Тонът и височината на гласа, интонацията, жестовете и мимиките на лицето на възрастния са все още водещи за разбирането от страната на детето. Добре е да избягвате говоренето „по бебешки“ и съкратените думи. Насърчавайте произнасянето на думи от страна на детето като задавате въпроси за картинката или играчката, с която се занимава в момента. Не забравяйте и другите важни елементи като вниманието и очния контакт. Гледайте детето в очите, когато се обръщате към него или му задавате въпрос. Подходящи занимания са детските стихчета и песнички, в които има движения с ръце. Четенето на книжки с приказки и общуването с детето насърчават развитието на речника и е едно от задължителните условия за появата на собствена реч при децата.

Германи - Детско развитие в ранна

Третата година на детето е своеобразен завършек на първия период от ранното детско развитие. През тази година детето надгражда своите умения, усвоени през първите две години от развитието му и същевременно се забелязва все по-голяма необходимост за увеличаване на социалните контакти и самостоятелност. Проявява интерес към ритане на топка с крак и хващане на топка с две ръце. Катеренето по дърветата, прескачането на големи локви, изкачването и слизането по неравни повърхности ще ускорят развитието на движенията. Детето все по-често рисува, като е възможно да не спазва ограничението на листа, а да излиза и извън него. Предоставяйте на децата възможност да се упражняват като често им предлагате занимания с рисуване, оцветяване, работа с пластилин, апликация. Преливане, поливане с малка лейка, низане на мъниста, работа с конструктор остават любими и в този период. Детето на тази възраст назовава повече предмети и познати обекти от дома, домашни животни и животни от фермата/гората. Може да казва цялото си име и има представа за своя и противоположния пол. Разбира добре и отговаря на въпроси на възрастните насочени към него. Повтаря наизуст кратки стихчета. За да подобрите уменията на детето да използва по-дълги думи и да формира самостоятелно изречения е добре да го изслушвате внимателно докато ви говори.

Следващата стъпка е да поправите сгрешените думи/словоред като повторите неговото изказване правилно и едва тогава да му отговорите. Голяма част от децата остават продължително време на етапа „бебешко говорене“, защото близките им ги разбират и не проявяват упоритост при поправянето на граматическите и артикулационните грешки. Ролята на родителя е да насърчава разширяването на активния речник като същевременно коригирате произношението. В този период децата харесват ролевите игри и започват да разбират идеята за влизане в роля. Разбират мое/твое и проявяват засилен интерес към съвместна игра с други деца. С радост участват в домакински дейности. Повечето деца се събличат/обличат лесно от кръста надолу, но все още могат да имат нужда от помощ с дрехите в горната част на тялото. Самостоятелността се развива и при храненето като детето се храни самостоятелно с лъжица/вилица (размер съобразен с възрастта) и пие от чаша без да се полива.


Насърчавайте желанието за самостоятелност като избягвате да преобгрижвате децата и да извършвате всички ежедневни дейности вместо тях. Разпределяйте времето на структурираните от вас занимания и играта на детето като самостоятелната игра или инициираната от детето дейност представляват по-голямата част от времето ви заедно.