You are currently viewing Днес децата от „Лятна занималня Германи“ успешно завършиха своето лятно преживяване.

Днес децата от „Лятна занималня Германи“ успешно завършиха своето лятно преживяване.

  • Post category:news

През изминалите седмици те успяваха да усвояват езика по един интересен и забавен игрови начин, намериха и немалко нови приятели.

Днес бе и очакваният финал на нашата ,,Мастър Шеф Академи Германи“.

Децата сътвориха своя ресторант със своите герои в него.
Всеки прие с ентусиазъм своята роля, прояви артистизъм и креативно мислене.