0887 094 820 | 0884 735 954

Възможност за целодневни занимания за деца през летните месеци.

Възможност за целодневни занимания за деца през летните месеци.

През изминалите седмици те успяваха да усвояват езика по един интересен и забавен игрови начин, намериха и немалко нови приятели.

Днес бе и очакваният финал на нашата ,,Мастър Шеф Академи Германи“.

Децата сътвориха своя ресторант със своите герои в него.
Всеки прие с ентусиазъм своята роля, прояви артистизъм и креативно мислене.

Close Panel