You are currently viewing Театър Камишибай в Частна детска градина и ясла „Германи“

Театър Камишибай в Частна детска градина и ясла „Германи“

  • Post category:news

Театър Камишибай отново стана част от забавленията и метод за развитието на децата в ЧДГ „Германи“. Освен вече познатите ползи от него – подпомагане на езиковото развитие, насърчаване на креативно мислене, развитие на увереност за изява пред хора, този път целта на екипа беше РАЗВИТИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ПРИ ДЕЦАТА. За да бъде интересно за децата, те като участници в спектакъла трябваше да изразят /да озвучат/ емоциите на героите на приказката, използвайки различни музикални инструменти.
Темата за емоционалната интелигентност вълнува педагозите в „Германи“, тъй като емоционалната интелигентност при децата е въпрос, по който все повече се дискутира през последните години.

Много родители са склонни да се фокусират върху развиването на академични знания и умения. Повечето от тях смятат, че за децата им е по-важно да умеят да извършват правилно аритметични действия, отколкото да отгатнат навреме, че някой ще се разплаче.

Учените обаче установяват, че емоционалната компетентност играе решаваща роля за академичния успех. Учениците с развита емоционална интелигентност са по-добри в концентрацията и в изграждането на взаимоотношения в училище.

Децата с висок EI стават лидери в компании, а емоционално по-слабите деца са инстинктивно привлечени от тях. Те са в състояние да организират социални дейности, да решават проблемите на екипа, не се страхуват да поемат отговорност.
Според специалистите, на това умение детето трябва да се научи до своите 7 години. Отложи ли се този процес във времето, на малкия човек ще му бъде трудно да усвои всичко това.

По тази причина е необходимо, още докато детето расте, постепенно да развиваме у него не само качества като аналитичното мислене и логика, но наред с тях и емоционалната му интелигентност.

Повече снимки от събитието може да намерите в нашата галерия.