You are currently viewing Кръстина Василева

Кръстина Василева

Кръстина е завършила Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий” специалност „Социална педагогика” и Техническия университет – София, Инженерно-педагогически факултет специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика” – гр. Сливен. Определя себе си като търпелив човек, обичащ децата. Учителят за нея е човекът, който отваря вратите на детето към света и го подкрепя да го открива.