You are currently viewing Катя Цолова

Катя Цолова

„Професията ни е мисия, изискваща професионализъм и много любов“

Катя Цолова е магистър от СУ „Св. Климент Охридски“, Предучилищна педагогика, четвърта професионално-квалификационна степен и сертифициран инспектор към Национален инспекторат по образование. С опит във възпитанието и предучилищната подготовка на деца, а в последните години в планиране, управление, организиране и контрол на всички аспекти от дейността на детската градина. Има отлични умения за работа в екип, лоялност, креативност, добро взаимодействие с деца и родители, позитивно отношение и грижа за развитието към всяко дете.