You are currently viewing Ирена Анева

Ирена Анева

Ирена завършва колеж по маркетинг и мениджмънт, изучава психология и логопедия в НБУ. Опит в работата с деца има както в България, така и в Германия. Мечтата и за професионална работа с деца се превръща в реалност през 2019 година, когато започва работа в общинска детска градина в Германия. Работата с деца определя, като призвание и удоволствие. Проявява интереси в областта на креативните дейности, които често прилага и в своята работа с децата.