Христина Христова

Христина Христова

Христина  е завършила бакалавърска степен в Нов Български Университет –  специалност ‘’Психология’’. Има специализации по клинична психология  – ‘’Психоаналитична перспектива’’. Възпитаник е на  СУ ‘’Кл. Охридски’’ – специалност  магистър ‘’Предучилищна педагогика’’.  Има дългогодишен опит като психолог с деца и възрастни. Работила е като педагог в държавна детска градина. Завършила е Немска езикова гимназия – гр. София.  Харесва работата с деца, защото вярва, че педагогът е този, който би могъл да даде на детето криле, да го научи да лети и да го остави само да полети в невероятния свят на знанието.

Close Panel