Десислава Костадинова

Десислава Костадинова

Завършва висше образование по образователно-квалификационна степен бакалавър „Начална и предучилищна педагогика по специалност Музика“ и професионална квалификация – учител по музика. Предстои й дипломиране в магистърска степен „Логопедия“. Развива се в областта на изкуството и педагогиката, защото това съчетава любовта й към децата и музиката.

Close Panel