You are currently viewing Боряна Григорова

Боряна Григорова

Боряна придобива преводаческата си специалност в института за устни и писмени преводи към Хайделбергския университет. Преди любовта й към децата и към немския език да я доведат в детска градина Германи, тя е част от екипа на търговското представителство на Дойче Банк в България, отговаряйки за административната дейност на офиса в София.

„Децата ме учат на радост с отворено сърце и чист ум. За мен е огромна привилегия да бъда в компанията на такива учители.“