You are currently viewing Юлия Мартиниак

Юлия Мартиниак

Юлия е завършила Мениджмънт в комуникациите и Връзки с обществеността във Freie Universität Berlin, след което работи в прес отдела на Немското посолство в Москва, и в Research Deutsche Bank във Франкфурт на Майн. Както в чужбина, така и в страната, работи като учителка по немски език на ученици в гиманазиален етап. Наред с майчините езици – български и немски, владее още английски и руски език.