You are currently viewing Симона Димитрова

Симона Димитрова

Симона е възпитаник на Бургаски свободен университет. Изучава „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Взима участие в квалификационен курс по Арт – коучинг и артпедагогика. Определя себе си, като човек на изкуството, занимавал се с музика, рисуване и народни танци.
Приема професията учител, като мисия вдъхновител. Най – важно за нея е любовта и търпението към децата.