You are currently viewing Радостина Алендарова

Радостина Алендарова

Радостина е завършила бакалавърска степен – специалност „Рехабилитация“ в МК „Йорданка Филаретова“. Впоследствие защитава Магистърска степен „Медицинска рехабилитация и балнеология“.