You are currently viewing Мая Чернева

Мая Чернева

Мая е възпитаничка на Стопанска академия „Д.А.Ценов“ – гр.Свищов, специалност „Маркетинг и планиране“ – педагогически профил. Има 26 години педагогически стаж като учител по икономически дисциплини, възпитател в ученическо общежитие, възпитател в Младежки дом към SOS „Детски селища“ България. За нея да бъде учител е призвание и предизвикателство. Има опит с деца на различна възраст, както и с деца в риск и в неравностойно поведение.