You are currently viewing Мария Георгиева

Мария Георгиева

Мария е завършила бакалавърска степен „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Работата с децата определя като предизвикателство, но и като най-голяма радост.