Деница Георгиева

Деница Георгиева

Деница завършва филологическо образование в Софийски университет ,, Св. Климент Охридски“. Има следдипломна квалификация “Ресурсен учител”. Следва “Психология на развитието” и се обучава в програма по семейно консултиране. Опитът  с деца натрупва  както в държавни детски градини, така и в център за сензорно-моторно развитие на бебета и деца. Харесва работата с деца поради огромния потенциал, който носи в себе си всяко едно от тях.

Close Panel