Компенсации за неприетите в държавни градини деца

Според наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не…

Continue Reading

Our little skiers

Even the extreme weather conditions did not lower the good mood and did not frighten the little skiers. They made their big first step in the world of winter sports,…

Continue Reading
Close Panel