Месечен календар на дейностите в
Частна детска градина "Германи".

Предстоящи дейности и събития през м. юни

01

юни

Ден на детето – празничен ден с кино и куклен театър

05-09

юни

Лято е! – активности на открито, пикник на двора

16

юни

„В зоопарка“ – посещение на зоокът „Алис“ с участие на децата от първа, втора, трета и четвърта група.

19-23

юни

Театър Камишибай в двора на детската градина с участие на децата от всички градински и яслени групи

26-30

юни

„Разходка сред природата“ – разходка до парк „Камбаните“, активности на открито с участие на децата от всички градински групи