Компенсации за неприетите в държавни градини деца

Според наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не…

Continue Reading
Close Panel