You are currently viewing Нашите малки скиори

Нашите малки скиори

  • Post category:news

Дори и екстремните метеорологични условия не понижиха доброто настроение и не уплашиха малките скиори. 

 

Те направиха своята голяма първа крачка в света на зимните спортове, а защо не и първи стъпки към бъдеща ОЛИМПИАДА