You are currently viewing Актуализация на месечната такса за учебната 2022/2023г.

Актуализация на месечната такса за учебната 2022/2023г.

  • Post category:news

Скъпи родители,

За екипа на ясла и детска градина „Германи“ е важно да можем да предоставяме качествена услуга в изпълнение на задачата, която сме си поставили – отглеждането и възпитанието на Вашите деца. Икономическите фактори в страната през последните месеци ни поставят пред необходимостта от своевременно актуализиране на месечната такса, за да можем да продължим да предоставяме услугата към децата и към Вас, по начина по който я предлагаме към момента.

Във връзка с процента на инфлация в страната за последните месеци, надвишаващ 4%, съгласно т.9 от Договор за обучение и възпитание на дете в Частна детска градина ,,Германи“ и с решение на Управителния съвет на ЧДГ “Германи БГ” ЕАД, считано от 1-ви септември 2022г., месечната такса по всички настоящи и бъдещи договори ще бъде в размер на :

– 1200 лв. за яслена група

– 1100 лв. за градинска група